Test - uszczelnienia, hydraulika siłowa Test - uszczelnienia, hydraulika siłowa

Zapraszamy na nasz profil firmowy!

wybierz dział:

Ruch posuwisto zwrotny
Ruch posuwisto zwrotny

Czynniki wpływające na wybór uszczelnienia.

Dobór profilu uszczelniającego i materiału, z którego wykonujemy rozwiązanie, jest uwarunkowany kilkoma czynnikami, z których najważniejsze to: typ ruchu, ciśnienie robocze, temperatura pracy, medium smarujące w układzie, prędkość liniowa. Bardzo ważnym aspektem jest stan techniczny urządzenia lub powierzchni uszczelnianych, ponieważ w przypadku uszkodzeń części metalowych zastosowanie nowych uszczelnień jest działaniem krótkotrwałym – nie gwarantuje długotrwałej pracy danego urządzenia.

Jeśli chodzi o wybór materiału na uszczelnienie, głównymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę – oprócz wspomnianego zakresu temperatur występujących w warunkach pracy – są:

- odporność na uszczelniane medium

- podstawowe własności fizykochemiczne, np.: wytrzymałość na zerwanie

- moduł sprężystości,

- wydłużenie względne przy zerwaniu

- wytrzymałość na rozdzieranie

- przepuszczalność gazów

- odporność na ścieranie

- odkształcenie trwałe przy ściskaniu

- przewodnictwo elektryczne.

Jak widać, wybór odpowiedniego uszczelnienia nie jest prostym zadaniem. Z doświadczenia Wojciecha Okularczyka, współwłaściciela/dyrektora ds. techniczno-handlowych w firmie TEST Systemy Uszczelniające wynika, że największym problemem jest dobór najprostszych uszczelnień do cieczy militarnych oznaczanych przedrostkiem MIL-, ze względu na zakres temperatur stosowania. Asortyment elastomerów stosowanych jako uszczelnienia najprostsze (typu o-ring, OP, U) nie pokrywa z reguły pełnego zakresu temperatur roboczych układów hydraulicznych. To samo dotyczy zmienności uszczelnianych mediów. Przykładowo aceton, toluen, amoniak, olej hydrauliczny, para wodna wykluczają zastosowanie jakiegokolwiek elastomeru. Należy wtedy zastosować uszczelnienia z kompozytów PTFE, aktywowane sprężynkami stalowymi. Cena takich uszczelek jest wielokrotnie wyższa od cen uszczelek podstawowych, jednak ich parametry niejednokrotnie przewyższają wartości założone w specyfikacji. 


Cechy skutecznego uszczelnienia.

Skuteczne uszczelnienie to takie, które:

  • jest na tyle mocne, żeby wytrzymać występujące ciśnienia robocze
  • pracuje z najniższym możliwym tarciem, generując minimalną ilość ciepła
  • cechuje się maksymalną skutecznością przy jak najmniejszym zużyciu
  • wykazuje odporność na powszechnie występujące substancje chemiczne
  • jest odpowiednio elastyczne, dzięki czemu może skompensować wady wykończenia powierzchni
  • może pracować w szerokim zakresie temperatury.

 

Skuteczne uszczelnienie to takie rozwiązanie, w którym istnieje równowaga pomiędzy szczelnością a stratami mocy. 

"Znany jest mi przypadek, kiedy konstruktorzy w uszczelnieniu wału przekładni celem zwiększenia pewności szczelności zastosowali dwa pierścienie uszczelniające typu AO. Moc tracona na wale dochodziła do kilku kW, co powodowało z kolei nagrzewanie wału i szybką degradację uszczelnień" – mówi Wojciech Okularczyk, współwłaściciel/dyrektor ds. techniczno-handlowych w firmie TEST Systemy Uszczelniające.

W firmie Test, dobierając uszczelnienia dla naszych klientów, szczególnie w przypadku uszczelnień ruchowych,  dużą wagę przykładamy do wyznaczenia równowagi pomiędzy szczelnością a stratami mocy.

W następnym artykule przedstawimy Wam - Czynniki wpływające na wybór uszczelnienia.


Różne materiały uszczelnień – różne właściwości.