Test - uszczelnienia, hydraulika siłowa Test - uszczelnienia, hydraulika siłowa

Zapraszamy na nasz profil firmowy!

wybierz dział:

Ruch posuwisto zwrotny
Ruch posuwisto zwrotny

Złącza i przyłącza hydrauliczne.

Jak wiecie, główną działalnością firmy TSU jest regeneracja siłowników hydraulicznych. Regenerując je naszym klientom często się spotykamy ze stwierdzeniami "mamy różne przyłacza", "nie wiem jakie to jest przyłącze". Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, przedstawiamy typowe złącza stosowane w hydraulice siłowej.

O ile średnica światła przewodu ma istotny wpływ na parametry pracującego zespołu hydraulicznego, o tyle budowa elementów łączących jest już w wielu przypadkach jedynie kwestią wypracowanego standardu. Przykładowo, firmy Caterpillar® czy Komatsu® zunifikowały swój typ złączy, dzięki czemu podczas ewentualnych zmian nie ma problemu z ich identyfikacją. W przypadku innych producentów maszyn wykorzystujących hydraulikę siłową sytuacja wygląda odmiennie. Często, wykonując daną maszynę łączy się ze sobą elementy pochodzenia amerykańskiego, niemieckiego, rosyjskiego itp., gdzie przyjęły się inne standardy.

Do najbardziej typowych rozwiązań złączy stosowanych w hydraulice należą połączenia gwintowane o zarysie rurowym (R ,G, BSP, NPT), nazywane również calowymi ze względu na wykorzystany system jednostek pomiarowych (Tab. 1. pkt 2.). Zarys ten w wielu przypadkach zapewniania wystarczającą szczelność w złączu hydraulicznym. Dodatkowo dość ciekawym gwintem typu calowego jest format NPT, gdzie zwoje biegną po zarysie stożkowym. Gwinty rurowe są również często stosowane w połączeniu ze stożkowym gniazdem/ złączem pod oznaczeniem JIC (stożek SAE 74°, Tab. 1. pkt 3.). Równie często można ujrzeć rozwiązania europejskie z gwintem metrycznym w standardowym rozwiązaniu ze stożkiem 24° lub w innych konfiguracjach (np. DK, JIS 30°, Tab. 1. pkt 1.).

Poza złączami ze stożkami uszczelniającymi można również natrafić na interfejs o uszczelnieniu na powierzchni czołowej o oznaczeniu ORFS (z ang. O-Ring Front Seal czyli O-ring na powierzchni czołowej) (Tab. 1. pkt 4.). Sam O-ring w zależności od aplikacji może mieć różny przekrój. Istnieją również rozwiązania kołnierzowe często stosowane m.in. w układach pompowych, gdzie zamiast gwintu istnieje odpowiednio ukształtowana flansza, która jest dociskana do powierzchni złącza za pomocą różnego rodzaju kołnierzy i pół-kołnierzy (Tab. 1. pkt 5.).


Czynniki wpływające na wybór uszczelnienia.

Dobór profilu uszczelniającego i materiału, z którego wykonujemy rozwiązanie, jest uwarunkowany kilkoma czynnikami, z których najważniejsze to: typ ruchu, ciśnienie robocze, temperatura pracy, medium smarujące w układzie, prędkość liniowa. Bardzo ważnym aspektem jest stan techniczny urządzenia lub powierzchni uszczelnianych, ponieważ w przypadku uszkodzeń części metalowych zastosowanie nowych uszczelnień jest działaniem krótkotrwałym – nie gwarantuje długotrwałej pracy danego urządzenia.

Jeśli chodzi o wybór materiału na uszczelnienie, głównymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę – oprócz wspomnianego zakresu temperatur występujących w warunkach pracy – są:

- odporność na uszczelniane medium

- podstawowe własności fizykochemiczne, np.: wytrzymałość na zerwanie

- moduł sprężystości,

- wydłużenie względne przy zerwaniu

- wytrzymałość na rozdzieranie

- przepuszczalność gazów

- odporność na ścieranie

- odkształcenie trwałe przy ściskaniu

- przewodnictwo elektryczne.

Jak widać, wybór odpowiedniego uszczelnienia nie jest prostym zadaniem. Z doświadczenia Wojciecha Okularczyka, współwłaściciela/dyrektora ds. techniczno-handlowych w firmie TEST Systemy Uszczelniające wynika, że największym problemem jest dobór najprostszych uszczelnień do cieczy militarnych oznaczanych przedrostkiem MIL-, ze względu na zakres temperatur stosowania. Asortyment elastomerów stosowanych jako uszczelnienia najprostsze (typu o-ring, OP, U) nie pokrywa z reguły pełnego zakresu temperatur roboczych układów hydraulicznych. To samo dotyczy zmienności uszczelnianych mediów. Przykładowo aceton, toluen, amoniak, olej hydrauliczny, para wodna wykluczają zastosowanie jakiegokolwiek elastomeru. Należy wtedy zastosować uszczelnienia z kompozytów PTFE, aktywowane sprężynkami stalowymi. Cena takich uszczelek jest wielokrotnie wyższa od cen uszczelek podstawowych, jednak ich parametry niejednokrotnie przewyższają wartości założone w specyfikacji. 


Cechy skutecznego uszczelnienia.