Test - uszczelnienia, hydraulika siłowa Test - uszczelnienia, hydraulika siłowa

Zapraszamy na nasz profil firmowy!

wybierz dział:

Ruch posuwisto zwrotny
Ruch posuwisto zwrotny

INSTRUKCJA MONTAŻU I PRZECHOWYWANIA PAKIETÓW CARCOTEX

Pakiety należy magazynować w suchym i chłodnym miejscu.

 Pierścienie zamykające są zawsze dostarczane jako dzielone (split), w celu zapewnienia optymalnego rozkładu nacisków.

       Przed montażem należy bardzo dokładnie wyczyścić gniazdo oraz nałożyć na nie i na pakiet uszczelniający dużą ilość smaru, uważając, aby nie uszkodzić warg uszczelnienia. Poszczególne pierścienie pakietu wkładać pojedynczo do zabudowy, zwracając uwagę na skierowanie warg uszczelniających w kierunku ciśnienia. Proszę sprawdzić, czy każdy pierścień jest właściwie umieszczony w gnieździe. Do montażu nie używać ostrych narzędzi, gdyż grozi to uszkodzeniem pierścieni.

 Gniazda z regulacją.

      Włożyć do gniazda kolejno: tuleję prowadzącą, pakiet uszczelniający, a na końcu pierścień ustalający, w taki sposób, aby na pakiet wywrzeć lekki i równomierny nacisk. Pomiędzy końcową część cylindra a kołnierz włożyć podkładki ustalające. Dokręcić śrubami. W celu wywarcia na uszczelnienie większego nacisku, należy zmniejszyć grubość podkładek.

 Gniazda bez regulacji.

    Do gniazd o nieregulowanej wysokości pakiety CARCOTEX/UN mają kalibrowaną wysokość.

   Na wstępie należy sprawdzić głębokość gniazda i odjąć od tej wartości wysokość kołnierza dociskowego - wartość otrzymana jest wysokością nominalną „Hnom”, która jest większa od wysokości pakietu CARCOTEX/SG.

 

 Na wstępie należy sprawdzić, czy głębokość gniazda „H1” po odjęciu od niej od tej wartości wysokości pierścienia ustalającego i kołnierza „H2” jest równa wysokości nominalnej pakietu „Hnom”.

Następnie włożyć do gniazda kolejno: tuleję prowadzącą, pakiet uszczelniający, a na końcu pierścień ustalający, w taki sposób, aby na pakiet wywrzeć lekki i równomierny nacisk. Pomiędzy końcową część cylindra a kołnierz włożyć podkładki ustalające. Dokręcić śrubami. W celu wywarcia na uszczelnienie większego nacisku, należy zmniejszyć grubość podkładek.

 Pierścienie rozcięte.

 

   Do gniazda należy wprowadzać najpierw końce połówek pierścieni, zwracając szczególną uwagę na dokładne przyleganie połówek pierścienia do siebie oraz do gniazda. W celu zmniejszenia strat ciśnienia, przecięcia kolejnego pierścienia powinny być przesunięte w stosunku do poprzedniego o kąt 90º (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara).

 Montaż tłoków.

   Na wstępie należy sprawdzić, czy głębokość gniazda równa się wysokości nominalnej pakietu CARCOTEX/UN.

Następnie trzeba wprowadzać pakiet uszczelnień w gniazdo kolejno, pierścień za pierścieniem, zwracając uwagę na skierowanie warg uszczelniających w kierunku ciśnienia. Trzeba sprawdzić, czy każdy pierścień jest dobrze ułożony. Następnie należy nałożyć kołnierz ustalający i skręcić. Na końcu tłok z założonym na nim pakietem CARCOTEX/UN można wkładać do cylindra.


Instrukcja montażu taśm ślizgowych TOR