Test - uszczelnienia, hydraulika siłowa Test - uszczelnienia, hydraulika siłowa

Zapraszamy na nasz profil firmowy!

Diagnostyka
Diagnostyka

diagnostyka@uszczelnienia.net

Diagnostyka układów hydraulicznych, pneumatycznych i mechanicznych
(łożyska, przekładnie, posadowienia i inne). Mobilna diagnostyka siłowników hydraulicznych.

Usługa diagnostyki stacjonarnej oraz usługa diagnostyki mobilnej. 

Diagnostyka maszyn

Diagnostyka maszyn staje się coraz powszechniejszym elementem strategii UR, przyczynia się do obniżenia kosztów niespodziewanych przestojów maszyn i konsekwencji zatrzymania ciagu technologicznego. Wpływa na planowanie działań UR i trwaość parku maszynowego, podnosząc wartośc wskaźnika OFE (OFE – wskaźnik wykorzystania maszyn).

Specjalistyczny sprzęt wykrywa anomalie w pracy urządzenia znacznie wcześniej niż zidentyfikuje je człowiek:

Podstawowe metody diagnostyczne to: wibroakustyka, diagnostyka ultradźwiękowa, termografia, analiza olejowa.

 Diagnostyka ultradźwiękowa

Ludzkie ucho jest w stanie zarejestrować dźwięki tylko z określonego zakresu częstotliwości do 16-20 kHZ, wtedy awaria maszyny jest już najczęściej faktem lub czasu na jej zapobieżenie zostało niewiele. Przykładem jest zagrożenie zatarciem współpracujących części maszyn, konsekwencje przesmarowania, występujące anomalie elektryczne lub wyciek medium roboczego z powodu rozszczelnienia układu. Miejsca w których występują ww zjawiska możemy zdiagnozować przy pomocy detektora ultradźwiękowego o zakresie 20-100 kHZ, czyli częstotliwości mieszczących się powyżej zakresu słyszalności człowieka.

 Diagnozujemy:

 • łożyska toczne i ślizgowe
 • nieszczelności w zbiornikach niskociśnieniowych
 • lokalizacja wyładowań elektrycznych niezupełnych w szafach elektrycznych
 • lokalizacja nieszczelności innych instalacji gazowych takich jak azot, argon, hel i innych (np. próżniowych)
 • badanie szczelności zaworów hydraulicznych w rurociągach z cieczą
 • w określonych warunkach możliwe jest także badanie szczelności siłowników hydraulicznych

Diagnostyka łożysk tocznych

Dźwięki, jakie wydaje uszkodzone łożysko jest słyszalne przez operatora maszyny w momencie jego wadliwej pracy. Gdy dochodzi do nieprawidłowej pracy łożyska, towarzyszące temu ultradźwięki można wykryć dużo wcześniej za pomocą detektora ultradźwięków.Znalezione obrazy dla zapytania diagnostyka olejowa

Diagnostyka łożysk służy:

 • określeniu właściwego poziomu natężenia dźwięku łożyska (wartość odniesienia), odchylenia od tej wartości świadczą o postępującym stanie uszkodzeń
 • ustaleniu optymalnego stanu nasmarowania łożyska, co pozwala maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji oraz uniknąć stanu przesmarowania (gorsze w skutkach od niedosmarowania)
 • określeniu stopnia zaawansowania stopnia uszkodzeń w sposób nieinwazyjny, podczas normalnych warunków pracy
 • określeniu głównego źródła uszkodzeń (np. nieosiowe sprzężenie wałów lub postępujące zużycie bieżni)
 • określeniu momentu wymiany łożyska, kiedy jest to najbardziej opłacalne
 • predykcyjnemu podejściu, dzięki czemu remonty i wymiana części mogą być dokonywane wtedy, kiedy są naprawdę potrzebne
 • maksymalnemu wydłużeniu pracy urządzenia do czasu serwisu.

Diagnostyka instalacji gazowych

WYKRYWANIE NIESZCZELNOŚCI W INSTALACJACH SPRĘŻONEGO POWIETRZA:

Jednym z najdroższych mediów roboczych jest sprężone powietrze. Tymczasem ok. 30% powietrza z układu jest tracona przez niekontrolowane wycieki powstałe w  wyniku nieszczelnych złącz, wadliwych uszczelnień, czy mikropęknięć.

Dzięki detektorowi ultradźwięków można:

 • wykonać pomiary z odległości od 0 do 15 m
 • szybko wykryć i zlokalizować źródła wycieków
 • zlikwidować przyczyny nieszczelności
 • zwiększyć sprawność pracy urządzeń
 • optymalnie wykorzystać urządzenia - sprężarki/kompresora
 • pomiar umożliwia określenie zysków rocznych wynikających z usunięcia wskazanych przecieków
 • dobrze skoordynowana praca przy usuwaniu niesprawności pozwala uzyskać długotrwały efekt utrzymujący się przez kilka lat

Wynik jednego z auditów układu sprężonego powietrza wykazał, że usunięcie 1% nieszczelności, to szacunkowy zysk roczny rzędu  8.151,91 PLN

 

 Diagnostyka olejowa, analiza czystości oleju - pomiar czystości oleju:

Znalezione obrazy dla zapytania właściwości oleju maszy

Olej jako medium robocze, chłodzące i smarujące jest najważniejszym czynnikiem roboczym układów hydraulicznych. Podczas pracy, właściwości oleju pogarszają się wskutek naturalnego, bądź przyspieszonego np. przez wysoką temperaturę, procesu starzenia, możliwość dostania się zanieczyszczeń stałych i/lub płynnych, zużywania się dodatków, itp.

Diagnostyka pozwala monitorować stan oleju, umożliwiając reakcję w sytuacji możliwego zaburzenia pracy układu, chroniąc go przed zniszczeniem.

KLASA CZYSTOŚCI OLEJU

Klasa czystości oleju, to jeden z naważniejszych parametrów pozwalający m.in. na określenie, czy występujący w instalacji poziom zanieczyszczeń jest dla niej zagrożeniem. Posiadamy przenośne urządzenia, przy pomocy których badamy olej na stanowisku. Urządzenie jest kalibrowane i certyfikowane wg normy ISO 4406.

Do wykonania pomiaru wymagane jest min 250 ml oleju. Badanie, analiza danych i sporządzenie raportu trwa ok. 1 dnia roboczego.

ANALIZA LABORATORYJNA

Nasza propozycja współpracy obejmuje również wykonywanie poszerzonych ekspertyz laboratoryjnych pobranych przez nas próbek oleju w niezależnym, akredytowanym laboratorium.

Proponujemy dwa zakresy badania oleju:

1.       Zakres podstawowy, w którym określamy:

 • zawartość cząstek ferromagnetycznych
 • lepkość kinematyczna w 40 ° C
 • liczba kwasowa
 • zawartość wody
 • klasa czystości.

Analiza wyników pozwala określić stan oleju, klasę czystości, zawartość wody i cząstek ferromagnetycznych oraz ocenić stopień jego przepracowania. Umożliwia podjęcie decyzji co do dalszej eksploatacji oleju lub podjęcia działań korygujących.

2.       Zakres rozszerzony/laboratoryjny: