Test - uszczelnienia, hydraulika siłowa Test - uszczelnienia, hydraulika siłowa

Zapraszamy na nasz profil firmowy!

Diagnostyka
Diagnostyka

diagnostyka@uszczelnienia.net

Diagnostyka maszyn

Diagnostyka układów hydraulicznych, pneumatycznych i mechanicznych
(łożyska, przekładnie, posadowienia i inne). Mobilna diagnostyka siłowników hydraulicznych.

Diagnostyka maszyn staje się coraz powszechniejszym elementem strategii UR.

Przyczynia się znacząco do obniżenia kosztów niespodziewanych przestojów maszyn i konsekwencji zatrzymania ciągu technologicznego.

Wpływa na planowanie działań UR i trwałość parku maszynowego, podnosząc wartość wskaźnika OEE  (OEE – wskaźnik wykorzystania maszyn).

Podstawowe metody diagnostyczne:

 • SDM – bezprzewodowy system diagnostyki maszyn
 • drganiowa (wibrodiagnostyka)
 • ultradźwiękowa
 • termowizja
 • analiza olejowa      

Poniższy wykres obrazuje, o ile wcześniej specjalistyczny sprzęt wykrywa nietypowość odchylenia pracy  (lewa strona), zanim dostrzeże je człowiek (prawa strona wykresu).

Podstawowe metody diagnostyczne to: SDM, wibroakustyka, diagnostyka ultradźwiękowa, termografia, analiza olejowa.

SDM – bezprzewodowy System Diagnostyki Maszyn

SDM jest wyposażony w bezprzewodowe czujniki,  o unikalnych ID, lokalizujące miejsce aktualnej, bądź zbliżającej się awarii.

Czujniki posiadają wymienną baterię, są proste w montażu (gwint M16 lub magnes), mają niewielkie wymiary, 45x48mm i masę 150 g.

Każdy czujnik jest  iskrobezpieczny i posiada atest ochrony przed wilgocią i pyłem (IP65).

Odbiorniki-nadajniki radiowe wchodzące w skład SDM pełnią funkcję pośrednią pomiędzy czujnikami a stacją lokalną.

Mają interfejs radiowy 868 MHz, zasilanie 12V DC.

Są wyposażone w funkcje diagnostyki i konfiguracji sieci czujników. Każdy z nich ma atest ochrony przed wilgocią i pyłem (IP65).

Lokalne stacje diagnostyczne umożliwiają rejestrację wyników w bazie danych, definiowanie progów ostrzegawczych i alarmowych. 

Posiadają funkcję przeglądania wykresów oraz udostępniania danych pomiarowych.

Mają atest ochrony przed wilgocią i pyłem (IP65).

Oprogramowanie SCADA, które automatycznie reaguje na sygnały z urządzeń, umożliwia:

 • automatyczne tworzenie raportów
 • archiwizację zarejestrowanych danych
 • wprowadzanie wartości poziomów do sygnalizacji ostrzegawczej i alarmowej
 • funkcję rysowania linii trendu na wykresach historycznyc
 • nie tylko zmienia język maszyn na język ludzi, ale również automatycznie reaguje na sygnały z urządzeń

SDM diagnozuje, m.in.: silniki, przekładnie, mieszalniki, wentylatory przemysłowe, pompy, suwnice, przenośniki taśmowe, kompresory.

 Diagnostyka ultradźwiękowa

Ludzkie ucho jest w stanie zarejestrować dźwięki tylko z określonego zakresu częstotliwości do 16-20 kHZ, wtedy awaria maszyny jest już najczęściej faktem lub czasu na jej zapobieżenie zostało niewiele. Przykładem jest zagrożenie zatarciem współpracujących części maszyn, konsekwencje przesmarowania, występujące anomalie elektryczne lub wyciek medium roboczego z powodu rozszczelnienia układu. Miejsca w których występują ww zjawiska możemy zdiagnozować przy pomocy detektora ultradźwiękowego o zakresie 20-100 kHZ, czyli częstotliwości mieszczących się powyżej zakresu słyszalności człowieka.

 Diagnozujemy:

 • łożyska toczne i ślizgowe
 • nieszczelności w zbiornikach niskociśnieniowych
 • lokalizacja wyładowań elektrycznych niezupełnych w szafach elektrycznych
 • lokalizacja nieszczelności innych instalacji gazowych takich jak azot, argon, hel i innych (np. próżniowych)
 • badanie szczelności zaworów hydraulicznych w rurociągach z cieczą
 • w określonych warunkach możliwe jest także badanie szczelności siłowników hydraulicznych

Diagnostyka łożysk tocznych

Dźwięki, jakie wydaje uszkodzone łożysko jest słyszalne przez operatora maszyny w momencie jego wadliwej pracy. Gdy dochodzi do nieprawidłowej pracy łożyska, towarzyszące temu ultradźwięki można wykryć dużo wcześniej za pomocą detektora ultradźwięków.Znalezione obrazy dla zapytania diagnostyka olejowa

Diagnostyka łożysk służy:

 • określeniu właściwego poziomu natężenia dźwięku łożyska (wartość odniesienia), odchylenia od tej wartości świadczą o postępującym stanie uszkodzeń
 • ustaleniu optymalnego stanu nasmarowania łożyska, co pozwala maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji oraz uniknąć stanu przesmarowania (gorsze w skutkach od niedosmarowania)
 • określeniu stopnia zaawansowania stopnia uszkodzeń w sposób nieinwazyjny, podczas normalnych warunków pracy
 • określeniu głównego źródła uszkodzeń (np. nieosiowe sprzężenie wałów lub postępujące zużycie bieżni)
 • określeniu momentu wymiany łożyska, kiedy jest to najbardziej opłacalne
 • predykcyjnemu podejściu, dzięki czemu remonty i wymiana części mogą być dokonywane wtedy, kiedy są naprawdę potrzebne
 • maksymalnemu wydłużeniu pracy urządzenia do czasu serwisu.

Diagnostyka instalacji gazowych

WYKRYWANIE NIESZCZELNOŚCI W INSTALACJACH SPRĘŻONEGO POWIETRZA:

Jednym z najdroższych mediów roboczych jest sprężone powietrze. Tymczasem ok. 30% powietrza z układu jest tracona przez niekontrolowane wycieki powstałe w  wyniku nieszczelnych złącz, wadliwych uszczelnień, czy mikropęknięć.

Dzięki detektorowi ultradźwięków można:

 • wykonać pomiary z odległości od 0 do 15 m
 • szybko wykryć i zlokalizować źródła wycieków
 • zlikwidować przyczyny nieszczelności
 • zwiększyć sprawność pracy urządzeń
 • optymalnie wykorzystać urządzenia - sprężarki/kompresora
 • pomiar umożliwia określenie zysków rocznych wynikających z usunięcia wskazanych przecieków
 • dobrze skoordynowana praca przy usuwaniu niesprawności pozwala uzyskać długotrwały efekt utrzymujący się przez kilka lat

Wynik jednego z auditów układu sprężonego powietrza wykazał, że usunięcie 1% nieszczelności, to szacunkowy zysk roczny rzędu  8.151,91 PLN

 

 Diagnostyka olejowa, analiza czystości oleju - pomiar czystości oleju:

Olej jako medium robocze, chłodzące i smarujące jest najważniejszym czynnikiem roboczym układów hydraulicznych. Podczas pracy, właściwości oleju pogarszają się wskutek naturalnego, bądź przyspieszonego np. przez wysoką temperaturę, procesu starzenia, możliwość dostania się zanieczyszczeń stałych i/lub płynnych, zużywania się dodatków, itp.

Diagnostyka pozwala monitorować stan oleju, umożliwiając reakcję w sytuacji możliwego zaburzenia pracy układu, chroniąc go przed zniszczeniem.

KLASA CZYSTOŚCI OLEJU

Klasa czystości oleju, to jeden z naważniejszych parametrów pozwalający m.in. na określenie, czy występujący w instalacji poziom zanieczyszczeń jest dla niej zagrożeniem. Posiadamy przenośne urządzenia, przy pomocy których badamy olej na stanowisku. Urządzenie jest kalibrowane i certyfikowane wg normy ISO 4406.

Do wykonania pomiaru wymagane jest min 250 ml oleju. Badanie, analiza danych i sporządzenie raportu trwa ok. 1 dnia roboczego.

ANALIZA LABORATORYJNA

Nasza propozycja współpracy obejmuje również wykonywanie poszerzonych ekspertyz laboratoryjnych pobranych przez nas próbek oleju w niezależnym, akredytowanym laboratorium.

Proponujemy dwa zakresy badania oleju:

1.       Zakres podstawowy, w którym określamy:

 • zawartość cząstek ferromagnetycznych
 • lepkość kinematyczna w 40 ° C
 • liczba kwasowa
 • zawartość wody
 • klasa czystości.

Analiza wyników pozwala określić stan oleju, klasę czystości, zawartość wody i cząstek ferromagnetycznych oraz ocenić stopień jego przepracowania. Umożliwia podjęcie decyzji co do dalszej eksploatacji oleju lub podjęcia działań korygujących.

2.       Zakres rozszerzony/laboratoryjny:

 • zawartości pierwiastków
 • zawartości cząstek ferromagnetycznych
 • wygląd zewnętrzny
 • lepkości kinematycznej w 40° C i 100° C
 • wskaźnika lepkości
 • oksydacji (zawartości produktów starzenia)
 • liczby kwasowej
 • zawartości wody
 • klasy czystości
 • klasyfikacji cząstek zanieczyszczeń i zużycia pod kątem pochodzenia: zmęczeniowe, adhezyjne, ścierne, stałe
 • widmo IR (określenie czystości chemicznej oleju - porównanie z olejem świeżym).

Analiza wyników pozwala na uzyskanie pełnej informacji o stanie oleju. Poprzez dogłębną analizę cząstek występujących w oleju (m.in. pochodzenia cząstek, zawartości produktów starzenia, stanie dodatków uszlachetniających, zawartości wody, wielkości wskaźnika lepkości, udziału poszczególnych pierwiastków) w połączeniu z informacjami dotyczącymi instalacji, możemy określić źródło problemów, niemożliwych do sprawdzenia w żaden inny sposób.

Ważne! Posiadamy urządzenie pozwalające na podstawowe badanie stanu oleju przy stanowisku pracy.

Natychmiast otrzymane wyniki pozwolą na szybką diagnozę i podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu.

Inaczej niż przy badaniu laboratoryjnym.

Sposób postępowania zależy od wymaganej szczegółowości danych.

Do badania laboratoryjnego niezbędne są próbki o pojemności 250 ml. Badanie, analiza danych i sporządzenie raportu trwa ok. 1 tygodnia roboczego od dnia dostarczenia próbek. Każdy raport zawiera dokładny opis, wnioski i zalecenia dotyczące dalszych czynności związanych z diagnozowaną instalacją hydrauliczną.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub odwiedzenia naszej firmy osobiście. Udzielimy odpowiedzi na pytania oraz zaproponujemy optymalne rozwiązania.