Test - uszczelnienia, hydraulika siłowa Test - uszczelnienia, hydraulika siłowa

Zapraszamy na nasz profil firmowy!

Dlaczego Diagnostyka Przemysłowa?
Dlaczego Diagnostyka Przemysłowa?


Diagnostyka maszyn staje się coraz bardziej powszechniejszym elementem strategii UR, przyczynia się do obniżenia kosztów niespodziewanych przestojów maszyn i w konsekwencji zatrzymania ciągu technologicznego. Wpływa na planowanie działań UR i trwałość parku maszynowego, podnosząc wartość wskaźnika OFE (OFE – wskaźnik wykorzystania maszyn).

Kiedy warto diagnozować:

  • Po wykonaniu okresowego remontu maszyny dobrze skontrolować ostatecznie jej stan (poprawność montażu, nasmarowanie, itp.) dzięki temu można uniknąć nagłych nieprzewidzianych awarii podczas zaplanowanego procesu produkcji (zwłaszcza gdy jest on długi i przestoje mogą przynieść znaczne straty).
  • Maszyny krytyczne –  regularna kontrola nad stanem kluczowych maszyn. Z czasem można bardzo precyzyjnie określać progi ostrzegawcze i alarmowe dopasowane do poszczególnych symptomów uszkodzeń maszyny. Jest więc dostępna nie tylko informacja o rozwijającym uszkodzeniu, ale także wskazane jest potencjalne źródło problemu.
  • Regularnie sporządzany raport pozwala skupić informację z wielu maszyn w jednym miejscu, dzięki czemu w przejrzysty sposób można określić aktualny stan całego parku maszynowego.


    Szczególnie z diagnostyką łączy się wskaźniki efektywności, dlaczego? 

    Wskaźniki efektywności, albo kluczowe wskaźniki efektywności (KPI – ang. key performance indicators) są coraz częściej wykorzystywane przez kierownictwo przedsiębiorstw do pomiaru efektywności działalności gospodarczej. Wskaźniki są ustalane dla jednostek organizacyjnych np. Utrzymania Ruchu, w powiązaniu z celami i wizją całego zakładu, bywają też powiązane z systemem motywacyjnym. Często spotykane wskaźniki to poziom wydajności maszyn, poziom usterek, wydatków na remonty i naprawy, zakłócenia cyklu pracy, bezpieczeństwo pracy, itp. Diagnostyka maszyn najpewniej wpływa na osiągnięcie założonego poziomu KPI, dostarczając informacji pozwalających na likwidację zagrożenia awarią i niespodziewanym przerwaniem cyklu produkcyjnego, wzrost efektywności oraz wprowadzenie oszczędności.